סינדרלה הינה מאגר אינטרנטי של כלל המשקיעים המוסדיים במשק הישראלי.
המאגר, בבעלות צדוק-קינן, כולל מאות רשומות הניתנות לפילוח על פי פרמטרים שונים כגון חברה, סיווג, תפקיד, כתובת ועוד. סינדרלה מאפשרת העברה של דפי מידע שיווקיים, מצגות, דוחות כספיים וכל מידע מקצועי אחר באמצעות לינק בדוא"ל לכל המשקיעים המוסדיים. כמו כן מאפשרת סינדרלה עדכון מיידי של כרטיסי משקיעים, ולפיכך בכל רגע נתון המידע הקיים במאגר הינו המעודכן ביותר במשק.

חברות חיתום

סינדרלה פותחת בפני חברות החיתום ערוץ ישיר למשקיעים מוסדיים הרלוונטיים לכל תשקיף ותשקיף. בנוסף, מנתחת המערכת את פעילותם בהקשר להנפקות ספציפיות, מקבלת הזמנות ובקשות לפגישות משקיעים ולמצגות, ואף מאפשרת לרכז עבור כל הנפקה בקשות לאינדיקציות למכרז.

משקיעים מוסדיים

סינדרלה מאפשרת למשקיעים המוסדיים גישה מיידית להנפקות הקיימות בשוק. עם העלאת מידע חדש לאתר שולחת המערכת למשקיע המוסדי הודעת מייל המפרטת את ההנפקות הרלוונטיות לו על פי בחירתו ובחירת חתמי ההנפקה. בו זמנית נפתח למשקיע חלון גישה לחתם ההנפקה הכולל אפשרויות לתכתובת on-line בין השניים. בכל זמן נתון יכול המשקיע לזמן פגישה, לקבל עותק מודפס של מצגת ו/או תשקיף, לבקש מידע נוסף, ואף להעביר אינדיקציה למכרז – כל זאת ללא צורך בטלפון, פקס התחשבות בשעות העבודה המקובלות וכו'.


לפרטים נוספים, הנכם מוזמנים ליצור קשר ישיר עם חיים ג'ילט, מנהל מחלקת שוק ההון בחברה, באמצעות דוא״ל או בטל': 03-5660890 שלוחה 137